‘Onderweg naar betere dementiezorg’ - Het referentiekader dementie in de praktijk gebracht

Eindsymposium dementiezorg
21 september 2020

Vandaag is het Werelddag Dementie. Het afgelopen jaar gingen zes zorgvoorzieningen aan de slag rond warme, persoonsgerichte zorg, met een coach van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Wat hebben zij bereikt? Waar zijn ze trots op?

Ook in pre-corona tijden trokken zorgvoorzieningen steeds vaker de kaart van persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie: warme zorg met behoud van de eigen regie, waarin de mens centraal staat.

In Vlaanderen namen, zes pilootprojecten gedurende 1 jaar deel aan een coachingstraject van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Cera en de Vlaamse overheid. In april 2019 selecteerde een jury twee ziekenhuizen, twee woonzorgcentra en twee intersectorale projecten, verspreid over heel Vlaanderen. Sommigen stonden toen aan het begin van persoonsgericht werken, anderen hadden in het verleden al een vrij afgestemde benadering uitgebouwd. De jury koos voor een diversiteit in profielen en beginpositie.

Deze zes organisaties zijn op vandaag ambassadeurs van warme, persoonsgerichte zorg.

 1. Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten (Mechelen)
 2. ZNA Hoge Beuken (Antwerpen)
 3. Dienst Maatschappelijk Werk CM Limburg i.s.m. Ocura vzw
 4. Het Portiek - De Korenbloem (Kortrijk)
 5. Woonzorgcentrum Heilig Hart (Sint-Niklaas)
 6. Woonzorgcentrum Lindelo (Lille)

Op maandag 21 september 2020, Werelddag Dementie, stellen zij hun persoonsgerichte aanpak graag aan u voor op een groot digitaal slotevent en met een publicatie.

Een greep uit hun concrete resultaten:

 • Een persoonsgerichte intake/anamnese met nieuwe instrumenten voor de thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen
 • Kapstokken voor een dementievriendelijke ziekenhuisinrichting
 • Een huiselijke inrichting in het woonzorgcentrum en meer deelname aan het dagelijkse, huishoudelijke leven
 • Overlegmomenten waarbij mensen met dementie zelf een stem krijgen
 • Een betere informatie-overdracht tussen de thuiszorg en de residentiële zorg
 • Een nauwere samenwerking met mantelzorgers, door familieraden, informele gesprekjes en een telefoontje na de eerste nacht in het woonzorgcentrum
 • Een gespreksleidraad om als zorgverlener de rollen van de mantelzorgers in kaart te brengen
 • Innovatieve arbeidsorganisatie en persoonsgerichte zorg gaan hand in hand
 • Reminiscentiekoffers, nostalgische filmnamiddagen, …

Lees het volledige persbericht.