Kunst is van iedereen

02 december 2020

M Leuven, Cera en stad Leuven ondersteunen opkomend talent. M start crowdfunding.

M Leuven, stad Leuven, en Cera lanceren samen een actie om opkomende kunstenaars in België zuurstof te geven door hun werk aan te kopen en te tonen in de zalen van M. De actie brengt private middelen en overheidssteun  samen. M voegt daar nog een crowdfundingsactie aan toe. Want kunst is van iedereen. Om ervan te genieten, maar ook om er samen zorg voor te dragen. 

 

Stad Leuven en Cera trekken elk 50.000 euro uit om opkomend talent te ondersteunen nu de coronacrisis zo’n negatieve impact heeft op de kunstensector. Met die enveloppe hopen ze werken van een twintigtal kunstenaars aan te kopen en hun kunst naar de zalen van M Leuven te brengen. M start tegelijkertijd een crowdfundingsactie via museumfonds M-LIFE, het fonds van M beheerd door de Koning Boudewijnstichting, om met de steun van het publiek nog meer kunstenaars te helpen.
“In Leuven krijgen we vragen van inwoners of en hoe ze kunnen helpen om de moeilijke situatie waarin kunstenaars zich bevinden, te verlichten. We geven hen nu graag die kans door een crowdfundingsactie op poten te zetten met ons museumfonds M-LIFE, ondersteund door de Koning Boudewijnstichting. Met die actie willen we de aankoopportefeuille die de stad en Cera ter beschikking stellen, vergroten. We hopen met de combinatie van die middelen een twintigtal kunstenaars die in België actief zijn, een duwtje in de rug te geven”, zegt Denise Vandevoort, voorzitter van M en Leuvens schepen van cultuur. 

Zuurstof 

“In deze moeilijke coronaperiode zijn kwetsbare groepen vaak nog kwetsbaarder. De coöperatie Cera is, met haar maatschappelijke engagement, hier niet ongevoelig voor en gaf in maart via haar actie ‘Co-Vitaminen’ aan 70 voorzieningen uit de jeugdhulp een financiële boost. In april en mei konden ook 616 armoedeorganisaties rekenen op een financiële ruggensteun van Cera. M, Cera en Stad Leuven bundelen nu de krachten om beeldende kunstenaars een hart onder de riem te steken. Dat doen we door een aantal kunstwerken van opkomend talent te kopen. Dat die werken opgenomen worden in de Cera-collectie en getoond worden in M, betekent immers veel voor een kunstenaar. Want ook bij hen staat het water aan de lippen”, zegt Johan Massy, domeinstuurgroep Cera Kunst en cultuur.
Eva Wittocx, curator Hedendaagse Kunst bij M Leuven, vult aan: “De ambitie is om een selectie te maken van een aantal unieke stemmen in ons Belgisch kunstenveld, namen die al een bijzonder oeuvre opbouwden. Door een rechtstreekse aankoop hopen we zuurstof te geven, in de eerste plaats financieel, maar ook door in M publieke zichtbaarheid te geven.”

Een comité van vier experten in de hedendaagse kunst maken in overleg een selectie. In dat comité zetelen Eva Wittocx en Valerie Verhack van M Leuven, Hicham Khalidi, directeur Jan Van Eyck Academie Maastricht en curator Louis-Philippe Van Eeckhoutte uit Brussel. 

Kunst is van iedereen

“De boodschap die we willen brengen is dat kunst van en voor iedereen is. We moeten er dus samen zorg voor dragen. Ervoor zorgen dat we een vruchtbare voedingsbodem blijven creëren en ons kunstenveld niet laten verschralen”, vertelt Peter Bary, Algemeen Directeur van M. Kunst naar het publiek brengen, is de essentie van M. Het publiek kan een steentje bijdragen door een eigen stukje kunst, dat voorlopig nog in de kist zit, te kopen door middel van een gift. Hij of zij wordt dan emotioneel eigenaar van dat stukje. 

Praktische informatie

Wie de actie mee wil ondersteunen met een bijdrage, kan dat doen via M-LIFE.be. Bijdragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. In 2020 zijn giften vanaf 40 euro uitzonderlijk voor 60% fiscaal aftrekbaar. Dat komt neer op een effectieve kost van 16 euro voor een gift. M stelt de kunstenaars en kunstwerken voor in een tentoonstelling die opent in het voorjaar van 2021 en loopt tot en met september 2021. Daarna worden de werken opgenomen in collectiepresentaties van M. 
Nog meer goed nieuws: vanaf donderdag 10 december ontvangt M namelijk opnieuw bezoekers in het museum zelf én in de Sint-Pieterskerk. Een tijdslot reserveren kan vanaf dinsdag 8 december via mleuven.be