Cera-vennoten keuren dividend van 3% goed

07 juni 2021

Op vrijdag 4 juni keurden de vennoten van Cera op de Algemene Vergadering een dividend van 3% goed over boekjaar 2020. Aansluitend werd tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering gestemd over de voorgestelde statutenwijzigingen, voornamelijk om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ook de statutenwijzigingen werden goedgekeurd met een ruime meerderheid.

Lees het volledige persbericht.

In voorbereiding naar de Algemene en de Buitengewone Algemene Vergadering, werden drie topics samengevat in een korte video:

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.
Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.
Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

Jaarverslag Cera 2020

Het jaarverslag van 2020 geeft de belangrijkste cijfers en feiten van 2020. Je krijgt een overzicht van de activiteiten van 2020, een greep uit onze fijne projecten en een gedetailleerde toelichting van de jaarcijfers aan de hand van mooie infographics.

In de rubriek Publicaties en downloads vind je de goedgekeurde tekst van de statuten.