Meer dan 14.000 nieuwe Cera-vennoten op 1 jaar tijd

15 juni 2021

Vanaf 15 juni is het opnieuw mogelijk om in te tekenen op E-aandelen van de coöperatie Cera. Tijdens de vorige uitgifte kon Cera rekenen op intekeningen door 20.559 vennoten, waarvan 14.021 nieuwe vennoten (i.e. 68%). Ook voor de nieuwe uitgifteperiode heeft Cera de ambitie om haar vennotenbasis verder te laten groeien.

Meer dan 14.000 nieuwe vennoten tijdens vorige uitgifte

De vorige uitgifte van coöperatieve aandelen liep van 9 juni 2020 tot en met 24 mei 2021. Tijdens deze periode verwelkomde Cera maar liefst 14.021 nieuwe vennoten. Het totaal ingetekende kapitaal door nieuwe en bestaande vennoten samen bedroeg 38,9 miljoen euro (38.937.300 euro). 
Naast haar vaste aandeelhouderschap in KBC Groep, biedt Cera haar vennoten sterke vennotenvoordelen, ontspannende en leerrijke events, inspraak en participatie aan maatschappelijke projecten met impact. 
Cera wenst hiertoe over een groot draagvlak te beschikken. Dankzij uitgiftes kan Cera haar vennotenbasis verjongen en verbreden, wat essentieel is voor de dynamiek van de organisatie en de goede werking van haar inspraakstructuren.

Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera, is verheugd met dit resultaat: “Tegen 2025 willen we onze Cera-community laten groeien tot 400.000 vennoten. Vorig jaar, met de start van de coronacrisis, vreesden we dat we onze ambities moesten bijstellen, maar die vrees blijkt nu onterecht. We heten alle nieuwe vennoten van harte welkom in onze Cera-familie en zijn onze bestaande vennoten zeer erkentelijk voor hun trouw en enthousiasme. De vele intekeningen en de reacties die we van onze vennoten krijgen, sterken ons in de overtuiging dat onze boodschap aanslaat: met elkaar betekenen we meer!”

 

Nieuwe uitgifte van 15 juni 2021 tot en met 27 mei 2022

Franky Depickere: “Voor Cera is het belangrijk om op dit elan verder te gaan en een brede vennotenbasis te hebben met vennoten van alle leeftijden en generaties. Coöperatie betekent letterlijk ‘samenwerking’ en dat is precies wat we zijn bij Cera: een samen-werking van, voor en door onze vennoten met een aandeel in de organisatie. Dat is een enorm potentieel aan mensen, middelen, kennis en expertise. Een unieke community ook, met een gedeelde overtuiging dat samen echt sterker is en dat ‘allen voor allen’ ons het verste brengt. Dankzij dit uitzonderlijke draagvlak kunnen we als organisatie meer realiseren, meer investeren, meer opbrengst creëren en meer teruggeven aan onze vennoten en aan de samenleving.”

Vanaf 50 euro kun je al vennoot van Cera worden. Wie voor minstens 600 euro Cera-aandelen heeft, kan bovendien genieten van de vennotenvoordelen. Zowel voor klanten als niet-klanten van KBC-groep is het mogelijk om volledig online in te tekenen. Intekenen kan via KBC Mobile, KBC Touch, de bankkantoren of via KBC Live.

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn
Met bijna 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. 
Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Waarschuwing

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in Cera-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, ... De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten. In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be.