3,25% dividend voor de vennoten van Cera over boekjaar 2021

17 december 2021

Vennotenbasis groeit aan tot 381.733 vennoten

Leuven, 17 december 2021 – De Raad van Bestuur van Cera stelt over boekjaar 2021 een dividend voor van 3,25%. Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Cera-vennoten tijdens de Algemene Vergadering op zaterdag 11 juni 2022.

Dividendstijging na positieve resultaten over boekjaar 2021

Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera, legt uit: “De strijd tegen de Covid 19-pandemie, die 2020 zo sterk gekleurd heeft, is helaas nog steeds brandend actueel. Zowat alle facetten van onze samenleving voelen de impact, maar vooral de grote druk op de zorginstellingen en de invloed op het welbevinden van grote groepen van de bevolking zijn nu heel tastbaar. “Samen investeren in welvaart en welzijn” blijft voor Cera dan ook meer dan ooit actueel.
Er zijn evenwel ook belangrijke lichtpunten: de economie doet het globaal genomen goed, en ook KBC Groep presteert sterk. Dankzij de hervatting van de dividenden die KBC Groep en KBC Ancora uitkeren, kan ook Cera – na een moeilijk 2020 – opnieuw positieve cijfers voorleggen in 2021. De Raad van Bestuur stelt in deze context over boekjaar 2021 een dividend voor van 3,25%, wat 0,25% meer is dan het dividend over boekjaar 2020.

 

Met een dividendvoorstel van 3,25% over boekjaar 2021 geeft dit deze evolutie:
2017: 3%
2018: 3%
2019: 3,25%
2020: 3%
2021: 3,25%

Na goedkeuring door de Algemene Vergadering wordt het dividend uitbetaald op woensdag 15 juni 2022.

Stevig op weg naar 400.000 vennoten
Cera verbindt vandaag 381.733 vennoten (cijfer van eind november) en daar schuilt meteen ook de kracht van onze coöperatie: samen – met elkaar – betekenen we meer. Cera verwelkomde dit jaar ruim 11.500 nieuwe vennoten en groeit zo toe naar de doelstelling van 400.000 tegen 2025 (oftewel 1 op 25 inwoners van ons land die Cera-vennoot is). 
Franky Depickere: “In 2022 zal onze coöperatie 130 jaar bestaan. Meer dan 40% van onze nieuwe vennoten is jonger dan 26 jaar, in grote mate de kinderen en kleinkinderen van onze bestaande vennoten. Door deze groeiende vennotenbasis die bovendien jonger wordt, kijken we de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

De huidige uitgifte van Cera-aandelen loopt nog tot en met 27 mei 2022. Vanaf 50 euro ben je al vennoot van Cera. Wie voor minstens 600 euro Cera-aandelen heeft, kan bovendien genieten van vennotenvoordelen. Zowel voor klanten als niet-klanten van KBC-groep is het mogelijk om volledig online in te tekenen. Intekenen kan via de vernieuwde Cera-tegel in KBC Mobile (bij Extra diensten), KBC Touch, de bankkantoren of via KBC Live.
Vrijwillige uittredingen tussen 1 januari en 30 juni 2022
Uittreden met coöperatieve aandelen kan in de eerste jaarhelft. Een vennoot kiest zelf met hoeveel aandelen hij of zij uittreedt. De Raad van Bestuur besliste om, net zoals de vorige jaren, de verzoeken tot vrijwillige uittreding opnieuw in twee stappen te laten verlopen. Tussen 1 januari en 30 juni 2022 kunnen alle verzoeken tot vrijwillige uittreding geregistreerd worden via de bankkantoren of digitale kanalen (Mobile en Touch) van KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque. 
In een tweede stap, op 30 juni 2022, zullen de uittredingsverzoeken worden behandeld.
In 2021 opteerden 3888 vennoten ervoor om vrijwillig uit te treden en overleden er spijtig genoeg ook 3607 vennoten (cijfer van eind november). 

Maatschappelijke werking vereenvoudigd en versterkt
In 2021 maakte de maatschappelijke werking van Cera de omschakeling van 7 domeinen naar drie duidelijke ambities. De steun aan en samenwerking met meer dan 700 partnerorganisaties focust voortaan op deze drie ambities:
Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels
Warme en zorgzame buurten voor iedereen
Sterke en breed gedragen coöperaties
Zo’n 1000 vennoten in 45 Regionale Adviesraden vertalen die ambities naar hun regio en beslissen welke projecten steun krijgen voor welk bedrag. 

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn
Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we een van de grootste en warmste coöperaties van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. 
Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Lees het volledige persbericht.