Cera-vennoten keuren dividend van 3,25% goed

13 juni 2022

1529 vennoten aanwezig op de Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering van Cera.

Op de Algemene Vergadering van Cera van zaterdag 11 juni 2022 keurden de vennoten de jaarrekening goed, inclusief het voorstel om over boekjaar 2021 een coöperatief dividend van 3,25% uit te keren. Ook de voorgelegde statutenwijziging kon rekenen op een ja van de Cera-vennoten. 

 

Terugblik op boekjaar 2021

De 1529 aanwezige vennoten keurden met een meerderheid van 96,87% de jaarrekening goed, inclusief het voorstel om over boekjaar 2021 een coöperatief brutodividend van 3,25% uit te keren. Het dividend zal op woensdag 15 juni 2022 bij de vennoten op de rekening staan. 

2021 2020 2019 2018 2017
3,25% 3% 3,25% 3% 3%
Evolutie van het Cera-dividend over de voorbije vijf jaar

Statutenwijziging goedgekeurd

Op de Buitengewone Algemene Vergadering was ook een statutenwijziging geagendeerd. Het voorstel om de inbrengwaarde van C-aandelen te verminderen van 24,79 euro naar 10 euro per aandeel, werd goedgekeurd. 

Lees het volledige persbericht.

(Buitengewone) Algemene Vergadering