Webinar 'De kracht van een zorgvolmacht'

24 april 2023

“Een zorgvolmacht is een document waarin je een persoon (of personen) naar keuze aanduidt, op het moment dat je nog wilsbekwaam bent, om in jouw plaats te handelen zodra je dat zelf niet meer kan. Iedereen kan belang hebben bij een zorgvolmacht. Tijdens dit webinar kwamen de voordelen aan bod die de zorgvolmacht biedt aan de betrokkene zelf en aan de omgeving. Zo’n zorgvolmacht kan ook een helpend instrument zijn wanneer de betrokkene de diagnose dementie kreeg, zich in een coma bevindt, kampt met geestelijke gezondheidsproblemen of een verstandelijke beperking heeft. Een zorgvolmacht wordt bij voorkeur samen met een notaris opgemaakt.”

Hélène Goret, notaris in Overijse, schetste op toegankelijke wijze het wettelijk kader en de mogelijke inhoud die men aan de zorgvolmacht kan toekennen.

Nadien dokenwe tijdens een panelgesprek verder in de praktijk met Stefaan Baeten, jurist en directeur van het psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas, Luc Goutry, ere-volksvertegenwoordiger en bezieler van de wet inzake bewindvoering en Gudrun Callewaert, bezielster van Het Ventiel, buddywerking voor mensen met jongdementie. De panelleden zijn actieve mantelzorgers. 

Meer lezen en weten

Opname

Bekijk de opname van het webinar hieronder.

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.