Projectoproep 'Samen Gastrvrij'

23 november 2023

Met de jaarlijkse campagne Samen Gastvrij haalt Vluchtelingenwerk Vlaanderen  middelen op bij particulieren en bedrijven om vrijwilligersorganisaties te versterken.
Verenigingen, organisaties en burgerinitiatieven die zich inzetten voor mensen op de vlucht kunnen via dit Gastvrij Fonds financiële middelen aanvragen om hun werking/project te ondersteunen.  

Gastvrij Fonds

Het Gastvrij Fonds steunt burgerinitiatieven voor mensen op de vlucht. Cera werkt mee aan dit Gastvrij Fonds en zetelt in de jury na een projectoproep. Vluchtelingenwerk Vlaanderen roept bedrijven en particulieren op om te doneren in het fonds zodat wij via een projectoproep lokale gastvrij initiatieven financieel een duwtje in de rug kunnen geven. Via het Gastvrij Fonds kunnen lokale initiatieven middelen krijgen om:

  • een (eerste) activiteit op te zetten
  • een project te lanceren
  • de bestaande werking te financieren of uit te breiden

Wie kan indienen? 

Vrijwilligersverenigingen en burgerinitiatieven (of het nu feitelijke verenigingen zijn of vzw’s) die zich inzetten voor mensen op de vlucht. Middenveldorganisaties, overheidsinitiatieven, openbare besturen, bedrijven met een commercieel doel of particulieren kunnen niet indienen.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor steun uit het Gastvrij Fonds? 

  • Ondersteuning van mensen op de vlucht op basis van hun noden: van oefenkansen Nederlands, huiswerkbegeleiding over hulp bij het zoeken naar werk of woning tot een buddyproject om vluchtelingen wegwijs te maken, competentieversterkende projecten etc.
  • Sociaal-culturele activiteiten die gericht zijn op de verbondenheid stimuleren tussen mensen op de vlucht en lokale bewoners 
  • Gastvrijheid op lokaal niveau in de kijker plaatsen of zichtbaarheid van deze initiatieven vergroten
 

Samen Gastvrij

Ben jij actief in een vrijwilligersorganisatie die mensen op de vlucht helpt? Of ken je zo’n initiatief? Dien een projectaanvraag in en ontvang steun van het Gastvrij Fonds!