Webinar - Het belang van vroegtijdige zorgplanning

Gert Huysmans
Gert Huysmans
30 april 2024

Vooruitzien op leven en zorg zoals jij het wenst

Voor patiënten, mantelzorgers en geïnteresseerden

"De tijd dat zorgverleners over de hoofden van zieken heen beslissingen konden nemen, ligt gelukkig al een hele tijd achter ons. Zorgbeslissingen worden in overleg genomen en als het goed is, grondig en ruim besproken. Vroegtijdige zorgplanning is het proces waar toekomstige zorg tussen burgers, families en zorgverleners vooraf wordt overlegd en eventueel in documenten wordt gedocumenteerd. Dat moet toekomstige zorg zo dicht mogelijk laten aansluiten bij wat iemand in een welbepaalde situatie van ziekte of afhankelijkheid zelf wil." dixit Gert Huysmans, voormalig voorzitter Palliatieve Zorg Vlaanderen en huisarts.

Ook wanneer je de laatste levensfase ingaat, wil je de regie over je leven in eigen handen houden. Daarom is het van belang om tijdig aan te duiden wat je wel of niet meer wenst in de tijd die je nog rest. Ook de zorgdoelen (welke medische behandelingen wil je nog? Wil je nog naar het ziekenhuis?) en -wensen kenbaar maken, zorgt enerzijds voor rust en anderzijds voor kwaliteit van zorg en leven. Maar hoe begin je daar aan, aan vroegtijdige zorgplanning, en wanneer doe je dit best? Wie kan jou hierbij helpen? En vooral wat zijn de mogelijkheden? 

Keynote spreker is Kristof Muylaert, domeinverantwoordelijke palliatieve zorg & oncologie bij het Wit-Gele Kruis. Hij licht toe wat vroegtijdige zorgplanning juist is, waarom het van cruciaal belang is en wie je hier best bij betrekt. Vervolgens gaan we in gesprek met Dr. Katharina Lobisch, Coördinerend arts in een woonzorgcentrum en Ingrid De Meester, ervaringsdeskundige.

Meer info

Opname webinar

Bekijk de opname hieronder.

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.