Cera-vennoten keuren dividend van 4% goed

10 juni 2024

2.530 vennoten aanwezig op de grootste Algemene Vergadering van het land.

Op de Algemene Vergadering van Cera van zaterdag 8 juni 2024 keurden de vennoten de jaarrekening goed, inclusief het voorstel om over boekjaar 2023 een coöperatief dividend van 4% uit te keren. Met 2.530 aanwezigen is de Algemene Vergadering van deze coöperatie wellicht de grootste van het land.

 
 

Terugblik op boekjaar 2023

De 2.530 aanwezige vennoten keurden met een meerderheid van 97,41% de jaarrekening goed, inclusief het voorstel om over boekjaar 2023 een coöperatief brutodividend van 4% uit te keren. Het dividend zal op woensdag 12 juni 2024 bij de vennoten op de rekening staan. 
Frederik Vandepitte, gedelegeerd bestuurder, licht het dividend toe: “Een dividend van 4% ligt in de lijn met onze dividendpolitiek van de voorbije jaren. Dit dividend stemt overeen met een totaalsom van 26,7 miljoen euro.”

Heel sterke aangroei van vennotenbasis brengt totaal op 403.303 vennoten

Frederik Vandepitte over de groei van Cera: “De voorbije drie jaar konden we om en bij de 41.000 nieuwe vennoten verwelkomen. Op 29 mei hebben we de uitgifte van E-aandelen afgesloten. Tijdens deze uitgifte zijn we erin geslaagd om onze strategische doelstelling van 400.000 vennoten te halen, waarbij we een verbreding en verjonging van onze vennotenbasis nastreven. 

Dit vennotenaantal – ongeveer 1 op 25 Belgen is Cera-vennoot - vormt een solide basis voor al onze activiteiten: een stabiel kernaandeelhouder zijn voor KBC Groep, unieke voordelen bieden aan onze vennoten via kortingen op allerlei producten, diensten en evenementen en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving via onze maatschappelijke projectwerking en de inzet van onze vennoten.”

Kerncijfers van recente uitgifte van E-aandelen 

De uitgifte liep van 15 juni 2023 tot en met 29 mei 2024. In totaal werd door 23.508 vennoten ingetekend voor een totale som van 31.612.750 euro. 60,52% van de intekeningen gebeurde door nieuwe vennoten. 43,5% van die nieuwe vennoten zijn jonger dan 35 jaar. Dat betekent een belangrijke verjonging van de vennotenbasis van Cera. 

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met meer dan 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. 

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Lees het volledige persbericht in pdf.

Meer info

De belangrijkste feiten en cijfers van het voorbije jaar staan beschreven in het jaarverslag over boekjaar 2023.

 

Algemene Vergadering 2024

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.