Sterke en breed gedragen coöperaties

Home Coöperaties

Cera gelooft sterk in de maatschappelijke meerwaarde van elk type coöperatie, in elke sector. Of het nu gaat om een burgerinitiatief, om ondernemers die de handen in elkaar slaan, of medewerkers die bewust op een andere manier willen werken. We zijn ervan overtuigd dat het coöperatieve model een krachtig en flexibel antwoord biedt op actuele economische en maatschappelijke uitdagingen. Daarom speelt Cera een voortrekkersrol om coöperatief ondernemen sterk op de kaart te zetten in België en in het Zuiden.

We werken aan een duurzame en coöperatieve samenleving, vanuit de principes van zelfhulp, zelfverantwoordelijkheid en zelfbestuur. We creëren hiervoor ook een breed draagvlak en begeleiden, coachen en ondersteunen potentiële, startende én gevestigde coöperaties. Zo helpen we hen op weg om solide spelers te worden in een sterke, lokaal verankerde economie.

 

Cera ondersteunt coöperatieve ondernemers

De coöperatieve dienstverlening van Cera informeert, inspireert en adviseert mensen, organisaties en beleid over coöperatief ondernemen.

Project in de kijker

Coöperatieve woonmodellen, een oplossing voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in de toekomst?

De sleutel tot betaalbaar wonen op de lange termijn, zit in het corrigeren van de marktwerking. Dit kan (onder meer) door woonrechten coöperatief te organiseren.

Daarom zet Cera, samen met een aantal partners, in op coöperatief wonen.

Lees meer

Kalkbreite Zurich

Sterke en breed gedragen coöperaties

6 projecten gevonden voor Sterke en breed gedragen coöperaties

Zelf steun aanvragen?

Ben je actief in een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio?