Projectoproep deMENS in de zorg

In Vlaanderen wonen ongeveer 132.000 mensen met dementie.

 

Het inspirerende boek ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie.’ wil de blauwdruk worden voor goede dementiezorg voor de hele zorgsector.

 

De Vlaamse overheid en Cera zetten hier graag mee de schouders onder. Werk je in een zorgvoorziening in de thuiszorg, in de residentiële zorg of in een ziekenhuis en is je organisatie bereid om persoonsgerichte zorg (nog meer) in de praktijk te brengen?

 

Dien dan ten laatste op vrijdag 8 februari 2019 je aanvraag in.

DeMENS in de zorg

Aanvraagformulier voor 'deMENS in de zorg*'

In Vlaanderen gaan we voor warme, persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie, waar zij ook wonen of verblijven.

Dankzij de steun van Vlaanderen en Cera kunnen zes zorgvoorzieningen instappen in een piloottraject met als uiteindelijk doel het uittesten, promoten en duurzaam inbedden van goede praktijken.

De jury zoekt projecten die een diversiteit vertonen in aanpak, regio en doelstelling.

 

Waar streven we naar?

Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie!
In de pilootprojecten gaan we aan de slag met de zes fundamenten van goede zorg, zoals die in het referentiekader dementie beschreven staan:
- een gebalanceerde beeldvorming over dementie
- het normalisatieprincipe
- het zoeken van de balans tussen autonomie en geborgenheid
- afgestemde zorg
- het ondersteunen van mantelzorgers
- inzetten op de vaardigheden van medewerkers en vrijwilligers

Wat bieden we aan?

Een traject van minimaal zes maanden dat bestaat uit vorming, intervisie en coaching. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen begeleidt je in de transitie naar afgestemde, persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. Samen met jouw organisatie zoeken we naar de beste aanpak om organisaties te ondersteunen in dit transitieproces.

Waar streven we naar?
- Een volgehouden bereidheid om te werken aan kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie
- Een kritische blik op de huidige werking
- Een grote gedragenheid van een persoonsgerichte visie door het management
- Het samenstellen van een veranderteam
- Deelname aan de lerende gemeenschap
- Duurzaamheid: het verderzetten van de implementatie, ook na afloop van het project
- Het opstellen van een draaiboek waarin het project duidelijk wordt omschreven en waarmee andere organisaties gelijkaardige projecten kunnen organiseren.
- …

Meer informatie vind je op www.dementie.be