Een Fiets voor Iedereen

Samen op de fiets in de strijd tegen vervoersarmoede

Er niet geraken …

Vervoersarmoede treft één vijfde van de bevolking. Maar liefst 392.000 huishoudens in Vlaanderen hebben geen fiets in huis. Naar school fietsen, naar de winkel, een opleiding volgen, gaan solliciteren en werken, familie bezoeken, naar je hobby of sportclub, ... Een grote groep mensen, van jong tot oud, geraakt niet of nauwelijks ter plaatse wegens financiële, fysieke of mentale drempels.  Zij ervaren dagelijks vervoersarmoede en missen zo kansen op onderwijs, werk en sociale contacten. 

De Fietsersbond, het Netwerk tegen Armoede en Cera slaan de handen in elkaar in de strijd tegen vervoersarmoede met de ‘Een Fiets voor Iedereen’-projectoproep.

 

Projectoproep lokale initiatieven

We doen een oproep aan iedereen om een lokaal fietsinitiatief op te zetten in de strijd tegen vervoersarmoede. Denk aan het organiseren van fietslessen, een leen- en deelsysteem voor fietsen, een fietsinzamelactie in jouw gemeente,  riksja-ritten voor mensen die moeilijker te been zijn, samen op pad gaan met mensen die koudwatervrees hebben om te fietsen, fietsbuddy worden, … 

Projecten die goedgekeurd worden, ontvangen financiële steun uit het ‘Een Fiets voor Iedereen’-fonds én begeleiding bij het opzet. 

 

Dien een lokaal fietsproject in!

Zoek eventueel wat mensen bij elkaar die willen helpen, neem contact op met een Fietsersbondafdeling in je buurt of richt er zelf eentje op, en je bent vertrokken!

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Vrijwilligers van een lokale afdeling van de Fietsersbond
 • Iedereen die vrijwillig aan de slag wil, en hier voor een samenwerking wil aangaan met een lokale afdeling van de Fietsersbond
 • Vrijwilligers die specifiek voor hun project zelf een lokale afdeling van de Fietsersbond willen oprichten. Dit kan heel eenvoudig, en tijdelijk indien gewenst. Na de opstart ontvangt een nieuwe afdeling €250 en zijn alle vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten verzekerd.

Wil je graag wat advies en begeleiding krijgen bij het uitdenken, uitwerken en indienen van je lokale initiatief rond vervoersarmoede? Brenda Saeys en Wim De Groof van de Fietsersbond helpen vrijwilligers graag verder. Na goedkeuring van een project begeleiden zij indien gewenst ook de projecten bij de opstart en de uitvoering.
Contact: brenda.saeys@fietsersbond.be of wim.degroof@fietsersbond.be.

Lees het reglement

Criteria

Een goed idee voor een project? Check of het voldoet aan volgende criteria:

 • doel = mensen bereiken die vervoersarmoede ervaren omwille van financiële, fysieke of mentale drempels
 • wijze = vervoersarmoede aanpakken met fietsen, bijv. fietslessen, het aanbieden van betaalbare fietsen, het aanbieden van betaalbaar fietsonderhoud en -herstel, verkeerseducatie, fietsbuddy-initiatieven, fietsherstellessen, deelfietsen, rolstoelfietsen, riksja-fietsen, … 
 • opgezet met en door vrijwilligers, gelinkt aan een Fietsersbondafdeling (door een samenwerking aan te gaan met een lokale afdeling van de Fietsersbond, of door er tijdelijk zelf eentje op te richten)
 • samenwerking met lokale partners, bijv. een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen, vrijwilligers bij de fietsbib, een oudercomité, een buurtcomité, een sportclub, middenveldorganisaties, lokaal bestuur, een fietspunt, een Kringwinkel, het OCMW, een asielcentrum, een fietshandelaar, middenveldorganisaties, werkgevers, scholen, … 
 • ontmoeting, verbinding en een sociale mix stimuleren
 • met een lokaal karakter 
 • met een lange termijn impact
 • de financiële steun als hefboom om een project op te starten en uit te werken in de eerste periode
 • plaatsvinden in Vlaanderen of Brussel
 

Wat houdt de steun vanuit ‘Een Fiets voor Iedereen’ in?

Lokale initiatieven die mensen verder helpen met fietsen kunnen – na goedkeuring van hun aanvraag - steun ontvangen van ‘Een Fiets voor Iedereen’. Naast een financiële steun van maximum €4.000 kan het initiatief ook rekenen op begeleiding van een medewerker van de Fietsersbond. 

Aanvraagdossiers kunnen doorlopend ingediend worden. Een jury beoordeelt de ingediende aanvragen in 4 beoordelingsrondes per jaar.

 

Het fonds ‘Een Fiets voor Iedereen’

Elk jaar van 1 t.e.m. 31 oktober organiseert de Fietsersbond Bike for Life. Een hele maand lang kan je fietsen voor het goede doel en je ritten laten sponseren door je werkgever, je vrienden of familie. De opbrengt hiervan gaat naar het fonds ‘Een Fiets voor Iedereen’ en wordt ingezet om de lokale projecten in de strijd tegen vervoersarmoede financieel te ondersteunen. 

Vier rondes

Ronde 1

 • Indienen van je projectaanvraag: 17 september 2023 - 03 december 2023
 • Bekendmaking goedgekeurde projecten: 21 december 2023

Ronde 2

 • Indienen van projecten: 4 december 2023 - 3 maart 2024
 • Bekendmaking goedgekeurde projecten: 21 maart 2024

Ronde 3

 • Indienen van projecten: 4 maart 2024 - 2 juni 2024
 • Bekendmaking goedgekeurde projecten: 20 juni 2024

Ronde 4

 • Indienen van projecten: 3 juni 2024 - 15 september 2024
 • Bekendmaking goedgekeurde projecten: 3 oktober 2024Ronde 1

17 september 2023 - 03 december 2023
Indienen van je projectaanvraag
21 december 2023
Bekendmaking goedgekeurde projecten