W-OORTJES, van buitenstaander naar omstaander

Terug naar overzicht

Ambitie: Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels

Programma: Vorming en sensibilisering over solidariteit en maatschappelijke (on)gelijkheid

We praten niet graag over de dood. Er heerst een taboe rond sterven en palliatieve zorg. Dat zorgt er vaak voor dat mensen die ziek zijn en niet beter worden, steeds minder contact hebben met de buitenwereld en al snel sociaal geïsoleerd geraken. Daar willen wij iets aan doen. Samen met Palliatieve Zorg Vlaanderen wil Cera de communicatiedrempel bij personen die palliatief zijn en/of met een ernstige ziekte verlagen. Hen meer betrekken in het dagelijkse leven, ervoor zorgen dat ze samen met anderen kunnen praten en zo hun ziekte draaglijker kunnen maken. Om dit te realiseren focussen we op de personen met een ernstige ziekte zelf, hun mantelzorgers en de omgeving zoals familie, vrienden, buren et cetera. We willen een gids zijn om de palliatieve/ernstig zieke persoon te blijven betrekken bij het alledaagse leven. Samen zorgen we voor een samenleving zonder drempels, voor iedereen.
Nationaal Project

Looptijd: 01/01/2023 - 31/12/2025

Partner

PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN, LUCHTHAVENLAAN 10, 1800 VILVOORDE

Email: info@palliatievezorgvlaanderen.be

Website: www.palliatievezorgvlaanderen.be

Contactpersoon

Stéphanie De Smet