Cera Leerstoel voor het Leuven Brein Instituut

Terug naar overzicht

Ambitie: Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels

Programma: Vorming en sensibilisering over solidariteit en maatschappelijke (on)gelijkheid

Dankzij een nauwe samenwerking met het Leuven Brein (LBI) Instituut en met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen kunnen we op een geloofwaardige en wetenschappelijk onderbouwde manier onze vennoten, het brede publiek, KBC medewerkers / klanten informeren en sensibiliseren, en zo verder bouwen aan een geloofwaardige reputatie rond het thema dementie. Het doel van deze leerstoel is om gedurende 4 jaar de werking van het Leuven Brein Instituut financieel te ondersteunen. Het bedrag dat door Cera aan KU Leuven ter beschikking gesteld wordt, zal dienen om het baanbrekend onderzoek van het Leuven Brein Instituut te helpen financieren en om de nodige bekendheid te geven aan de activiteiten die onder de naam van de leerstoel plaatsvinden.

Nationaal Project

Looptijd: 01/04/2024 - 01/04/2028

Contactpersoon

Stéphanie De Smet