Samen voor meer cultuur op school

Terug naar overzicht

Domein: Kunst en cultuur

Subthema: Kunst en cultuur in een evoluerende samenleving

Cultuur wordt in het onderwijs nog te vaak beschouwd als iets extra, als het jaarlijkse bezoek aan het museum of het bijwonen van een theatervoorstelling. Hierdoor is cultuureducatie vaak versnipperd in de klas- en schoolpraktijk. Nochtans kan cultuur veel breder aan bod komen dan louter tijdens de lessen muzische vorming of esthetica. Daarom bieden Cera en CANON Cultuurcel vijftien scholen in Vlaanderen de kans om gedurende twee schooljaren een verdiepend cultuurtraject op poten te zetten. De theorie ‘Cultuur in de Spiegel’ is hierbij het referentiekader. Elk traject is maatwerk. De schoolteams worden bijgestaan door een expert en werken samen met een culturele organisatie, kunstenaar, kunst- of muziekacademie in functie van hun noden en schoolcontext.
Nationaal Project

Looptijd: 15/12/2016 - 15/12/2019

Partner

CERA CV, MUNTSTRAAT 1, 3000 LEUVEN

Tel: 070695242

Contactpersoon

Hannelore Vandezande