Ben jij kandidaat ...

… voor een domeinstuurgroep van Cera?

Een domeinstuurgroep van Cera is een inhoudelijke klankbordgroep rond één van de zes maatschappelijke domeinen van Cera.
Een domeinstuurgroep geeft advies over onder meer: inhoudelijke, methodologische of strategische expertise; draagvlak construeren met aandacht voor samenwerking, netwerking en inbedding; hefboomeffect en/of duurzaamheid; beleidsadvies… Een domeinstuurgroep legt accenten en bouwt mee aan bredere oriëntaties en geeft signalen namens de vennoten.

Elke domeinstuurgroep wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de Nationale Adviesraad (NAR), de Raad van Bestuur, het management en de stafmedewerkers (coördinator en adviseur). Zo komen er verschillende perspectieven samen.

Momenteel zijn er vier vacatures voor vertegenwoordigers van de NAR:

  • in de Domeinstuurgroep Zorg in de samenleving (twee vacatures)
  • in de Domeinstuurgroep Land- en tuinbouw en duurzame ontwikkeling (één vacature)
  • in de Domeinstuurgroep Kunst en Cultuur (één vacature)

Bekijk de brief met de volledige oproep naar de kandidaten.

Stel je voor 27 maart 2020 kandidaat via het formulier hieronder.