Maak je tuin klimaatklaar!

De Cera Waterbrigade helpt je om duurzaam om te gaan met water. Zo kun je nu zelf berekenen hoe klimaatneutraal jouw tuin is op het vlak van water en natuur. Een handige online tool meet het groenblauwpeil van je tuin. Waterbrigadier Lievin Van Lier (72) uit Alsemberg (Beersel) deed de test.

Lievin: Ik ben al van kindsbeen sterk begaan met water en spring er zuinig mee om, op allerlei vlakken. Daarom ben ik met plezier Waterbrigadier geworden, om mensen tips te geven over bewust waterverbruik. Want dat scheelt een slok op de borrel. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. En je zou ervan versteld staan hoeveel water je bespaart door eenvoudige ingrepen in je tuin. 

Cera Waterbrigadier Lievin

Online tool

Lievin: Ik heb - met wat hulp, want ik ben niet zo handig op de computer - het groenblauwpeil berekend van mijn tuin via een online tool. Professor Willems van de KUL heeft die ontwikkeld met als doel dat iedereen kan meten hoe klimaatneutraal zijn of haar tuin is. Vergelijk het met een EPC-score voor een woning. 

Regenput

Lievin: Neem rustig de tijd, want je moet hiervoor wel een aantal gegevens invullen. Op basis van je adresgegevens - een tip: laat daarbij komma's achterwege - kun je op een luchtbeeld het pand selecteren waar je woont. Dat is makkelijk terug te vinden. Ook de oppervlakte van je daken wordt automatisch berekend. Geef in wat voor type(s) van daken je woning heeft en waar het water daarvan naartoe stroomt. En of er aan drainage en grijswaterrecuperatie wordt gedaan. Mijn vrouw en ik waren bij de eersten in de omgeving met een regenwaterput van 7.000 liter. Het water van de regenput gebruiken we onder meer voor de wasmachine en onze twee wc's. Ook dat hergebruik geef je online in. Ik plaatste bovendien twee regentonnen die het water van het dak van ons tuinhuis opvangen. Dat doet dienst om onze tuinplanten te bewateren. Al moeten alleen de planten in bloembakken begoten worden, en dat zijn er niet zo veel. 

Niet-bebouwde ruimte

Lievin: Ook belangrijk voor de berekening, is de niet-bebouwde ruimte van je tuin. De verharde gedeelten teken je op de plattegrond van je perceel. Geen nood, er is een instructievideo. Zijn je terrassen of oprit verhard of waterdoorlatend? Wij hebben een oprit die halfdoorlatend is en een relatief klein stukje verhard terras. Verder vul je de types van beplantingen in die in je tuin groeien. Gras, sierplanten, struiken, bomen, gevelgroen ... het speelt allemaal een rol. Ook de hoogte van de bomen is belangrijk. En zijn er waterpartijen in je tuin? In de onze niet, bodembedekkers beslaan het grootste gedeelte van de tuin. Zo bereikt het zonlicht de bodem niet en droogt die niet uit. Andere vragen van de tool polsen naar de diervriendelijkheid van je tuin: is er een doorgang voor egels, nestgelegenheid voor dieren, ...

Score A voor blauw

Lievin: Heb je alles ingevuld, dan worden de scores berekend. Die gaan van A tot F, en onze tuin behaalde een A op het blauwe vlak. Hij is dus volledig aangepast aan de klimaatuitdagingen op het gebied van water. De inrichting van het perceel is nagenoeg perfect. Vrijwel al het regenwater wordt gerecupereerd en er is een prima infiltratie in de bodem, ook bij wijzigende klimaatomstandigheden. Er werd ook berekend hoeveel liter regenwater wij ongeveer per jaar gebruiken en wat de besparing op onze drinkwaterfactuur bedraagt. Maar ik kreeg toch nog enkele tips mee, zoals het ontharden van onze oprit en terras. Want nu infiltreert het water daar onvoldoende in de bodem en kan de snelle afstroming van regenwater op die plekken voor wateroverlast zorgen.

Score C voor groen

Lievin: Op het vlak van groen is er zeker nog verbetering mogelijk in onze tuin: die behaalde een score C. Onze tuin is wel een toonbeeld van biodiversiteit, maar ik kreeg als tip om meer hoge bomen (loof- of fruitbomen) of gevelbegroeiing aan te planten. Die verbeteren namelijk de luchtkwaliteit omdat ze het grootste luchtzuiverende effect hebben. En ze bieden verkoeling. Zo waren er nog andere tips. De natuur wat meer zijn gang te laten gaan, bijvoorbeeld. Door een plekje in te richten met dood hout, een plaats waar planten zich spontaan mogen ontwikkelen. Wilde planten die traditioneel als onkruid worden bestempeld, kunnen heel nuttig zijn voor vogels en insecten. En dat is een raad die wel heel makkelijk op te volgen is. 


Hoe klimaatneutraal is jouw tuin?

Bereken jij ook je groenblauwpeil? Want zelfs al doe je in je tuin al heel wat inspanningen zoals Lievin, je ontdekt zeker nog wel tips voor verbetering.

Bereken je groenblauwpeil