Schriftelijke volmacht

Wil je je laten vertegenwoordigen door een andere Cera-vennoot? Dan moet je een schriftelijke volmacht geven. Jij bent dan de volmachtgever. Je kunt enkel volmacht geven met het volmachtformulier van Cera.

Download het volmachtformulier

Das Vollmachformular herunterladen

Volmacht geven doe je zo

  1. Vul het volmachtformulier volledig in en onderteken het.
  2. Bezorg dit volmachtformulier vervolgens aan de vennoot die jou vertegenwoordigt (dit is de volmachtdrager).
  3. De volmachtdrager schrijft zich in voor de vergadering (zie ‘Schrijf je vooraf in’).
  4. De volmachtdrager brengt het ingevulde en ondertekende volmachtformulier mee naar de vergadering.

Opgelet

  • Enkel het volmachtformulier van Cera wordt aanvaard.
  • Een Cera-vennoot kan slechts volmachtdrager zijn voor één andere Cera-vennoot.
  • De volmachten moeten niet vooraf neergelegd worden op de zetel van de vennootschap.

Indien je volmachtdrager bent voor een andere Cera-vennoot, moet het volmachtformulier ingevuld en ondertekend zijn door de volmachtgever. Bij een inschrijving via de Cera-tegel in KBC Mobile of de website duid je aan dat je volmachtdrager bent door het vennotennummer van de volmachtgever in te geven. Het volmachtformulier print je af en breng je ondertekend mee naar de vergadering ter controle.

Naar de overzichtspagina Algemene Vergadering