Solidair met de slachtoffers van de watersnood in juli

27 oktober 2021

Allen voor allen 

Als coöperatie kon Cera niet onverschillig blijven bij de verwoestende overstromingen in juli en zette verschillende initiatieven op stapel om de slachtoffers te ondersteunen.

Immers: vele kleine beetjes hulp maken bij tegenslag een groot verschil! 

 

Allemaal solidair 

Cera startte onmiddellijk met een Rode Kruis-solidariteitsactie. Cera schonk zelf 25.000 euro om noodhulp te organiseren en verbond zich ertoe om de bijdrage van haar vennoten te verdubbelen. Als onderdeel van het Waterbrigade-project, lanceerde Cera een oproep naar haar vennoten om ook een kleine bijdrage over te schrijven, wat 15.062 euro opbracht, een bedrag dat Cera verdubbelde tot 30.124 euro. Zo behaalde deze solidariteitsactie een totaalbedrag van 55.062 euro.

Actie ter plaatse

Maar daar bleef het niet bij. Het Cera-team was ook betrokken bij twee actiedagen van de vzw River Cleanup. De Cera-collega’s staken de handen uit de mouwen en gingen, samen met andere vrijwilligers uit heel België, afval opruimen aan de oevers van de Vesder.
 

Webinars over water en klimaatverandering

Cera organiseert ook webinars en lezingen over klimaatverandering. Op de lezing Horizon 2050 van 29 november licht Prof. dr. Patrick Willems, hydroloog aan de KU Leuven, toe waarom België kwetsbaar is voor de toenemende droogte en wat de gevolgen en risico's zijn van de klimaatverandering en de urbanisatie in ons land.
Andere webinars over water, die we organiseren met de hulp van wetenschappelijke experten, vind je via deze link.
 

Regionale ondersteuning

Daarnaast maakte Cera extra middelen vrij om lokale verenigingen, die getroffen zijn door de overstromingen, een boost te geven om terug op te starten. De leden van onze Regionale Adviesraden, namen contact op met de beheerders van de verenigingen die de afgelopen jaren steun kregen van Cera en lieten hen weten dat ze uitzonderlijke bijstand konden krijgen voor hun heropstart. Van de 7 Waalse Adviesraden kregen 14 lokale verenigingen een eenmalige steun van 730 tot 3.000 euro. In totaal werd meer dan 30.000 euro toegevoegd aan het budget van de Regionale Adviesraden.