Duurzaamheid zit Cera en KBC in de genen

15 november 2021

Nieuw beleggingsbeleid in pensioenspaarfonden

KBC voert volop campagne rond maatschappelijk verantwoord fiscaal sparen. Naar aanleiding van haar nieuwe beleggingsbeleid in pensioenspaarfondsen spraken we met Kenneth De Bruycker, expert duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen bij KBC Asset Management over duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid bij KBC.

Welke raakvlakken hebben Cera en KBC bij de invulling van hun maatschappelijke rol?
Kenneth: “Cera en KBC delen hetzelfde DNA. Ze hebben dezelfde visie en strategie en de focus van beiden ligt op het lokale. Het gedachtengoed van het coöperatieve vind je ook terug in de bank: eerlijke diensten en producten aanbieden waarmee ze de noden van de lokale bevolking invullen. De klant en lokale integratie staan daarbij centraal. Niet alleen in België, maar ook in de thuislanden Tsjechië, Slovakije, Bulgarije en Hongarije. Bovendien delen KBC en Cera dezelfde waarden, namelijk Respect, Result Driven en Responsiveness, waarbij Respect de belangrijkste coöperatieve waarde is van Cera. Daarnaast zet KBC regelmatig solidariteitsacties op, al dan niet in samenwerking met Cera. Ook in hun lange-termijnontwikkeling streven ze beiden naar een duurzame en rendabele toekomst.”

 

 

Hoe ziet KBC Bank en Verzekering haar rol en hoe vullen Cera en KBC elkaar aan?
Kenneth: “Cera met haar coöperatieve visie en KBC met haar bankverzekeringskennis en -ervaring vullen elkaar aan en zijn financiële en structurele partners. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de Belgische Raiffeisenstichting (BRS). Deze stichting ondersteunt projecten rond microfinanciering en -verzekeren in het Zuiden om daar de levenskwaliteit van de armere bevolkingsgroepen op een duurzame manier te helpen verbeteren. Ze doet dat niet alleen met geld, maar meer specifiek met advies en in dialoog met de belanghebbenden. Zo zetten bijvoorbeeld ook personeelsleden van KBC werkuren in om in het Zuiden een ICT-project op poten te zetten.”

Hoe vertaalt KBC die visie naar producten en oplossingen?
Kenneth: “Om haar positieve invloed op de samenleving te versterken heeft KBC vijf focusdomeinen bepaald, namelijk Financiële geletterdheid, Milieuverantwoordelijkheid, Gezondheid, Vergrijzing en Ondernemerschap. Daarin kan ze toegevoegde waarde creëren en beantwoorden aan de noden van de samenleving. Dit door innovatieve oplossingen te ontwikkelen in die domeinen waar een bank-verzekeraar echt het verschil kan maken. Ik denk hierbij aan het BRS-verhaal waarmee KBC ondernemerschap in het Zuiden stimuleert of de innovatieve oplossingen die Cera met KBC voor land- en tuinbouw uitwerkt, verder is er ook nog de “Go with the velo”-campagne waarbij KBC haar steentje bijdraagt aan duurzame mobiliteit en heel recent nog gaf KBC naar aanleiding van Covid-19 de digitalisering een extra duw in de rug om de dienstverlening aan haar klanten maximaal te kunnen garanderen.

KBC zet een belangrijke stap door het beleggingsbeleid van haar pensioenspaarfondsen om te vormen. Wat houdt dat precies in?
Kenneth:  “Inderdaad, binnen het aanbod van haar pensioenspaarfondsen biedt KBC vanaf 11 november, rekening houdend met een overgangsperiode, uitsluitend nog maatschappelijke verantwoorde varianten aan. Met deze gewijzigde beleggingsstrategie wil KBC haar positieve impact op maatschappij en milieu verder versterken. Daarbij worden bedrijven en landen grondig gescreend.”

Hoe verloopt die screening?
Kenneth: “Maatschappelijk verantwoorde fondsen worden op twee manieren gescreend: een negatieve screening en een positieve screening. De negatieve screening, gaat over het uitsluiten van bedrijven die niet maatschappelijk verantwoord handelen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven en landen die mensenrechten niet respecteren of die een ernstige milieucontroverse hebben. 
Naast maatschappelijk verantwoord gedrag, kijken we ook naar de producten of diensten die bedrijven aanbieden. Ook deze moeten maatschappelijk verantwoord zijn. Indien niet, worden de bedrijven in kwestie uitgesloten. Hierbij denken we uiteraard aan fossiele brandstoffen, maar bijvoorbeeld ook aan zaken zoals adult entertainment en bont. We combineren die negatieve screening altijd met een positieve screening. Want het gaat meer dan enkel en alleen het uitsluiten van wat we niet willen. Een tweede, positieve screening focust op wat we dan wél willen. Voor de pensioenspaarfondsen van KBC kiezen we voor een Best-in-Class aanpak. De naam zegt het eigenlijk zelf. We gaan enkel beleggen in bedrijven of overheden die binnen een vergelijkbare groep het best scoren op duurzaamheidscriteria. Zo geven we de koplopers op het vlak van duurzaamheid een duwtje in de rug en zetten we anderen ertoe aan dezelfde weg in te slaan.” 

Meer info over maatschappelijk verantwoord fiscaal sparen.