300 x 500 euro voor gastvrije initiatieven

27 april 2022

Ze zijn op ons netvlies gebrand: de schrijnende beelden van de bombardementen in Oekraïne, het onnoemelijke menselijke leed, de moeders en kinderen die alles achterlaten om te schuilen voor het oorlogsgeweld. Niemand blijft hierdoor onberoerd. Ook jullie hebben zich massaal solidair getoond door te storten of door zelf Good Company te zijn. 

Maar er is nog een andere, onderbelichte zijde aan de vluchtelingenproblematiek. De huidige crisis stelt ook de bestaande vluchtelingenorganisaties voor ongeziene uitdagingen. Niet alleen zien ze de vraag exploderen, onder andere vanuit steden en gemeenten, maar daarnaast hebben ze ook te kampen met een enorm tekort aan helpende handen en middelen. Door de coronacrisis zijn bijvoorbeeld heel wat geldinzamelingsacties afgelast en is er weinig werkbudget voorhanden.

Om deze organisaties én nieuwe initiatieven een duwtje in de rug te geven, schenken we 500 euro aan 300 organisaties of initiatieven die zich op een of andere manier inzetten voor mensen op de vlucht. Dat kan gaan van een straatfeest om mensen uit Oekraïne een warm welkom te geven, tot huiswerkbegeleiding of een buddyproject om vluchtelingen wegwijs te maken in de administratieve mallemolen. Voor opvanginitiatieven bij mensen thuis wordt momenteel steun vanuit de overheid voorzien. Daarom richten wij deze actie specifiek tot ándere acties en organisaties (*). 

Dien je gastvrij project in voor 23 mei 2022

Samen tonen we de kracht van allen voor allen. Samen hebben we ’t goed voor elkaar.

(*) Deze actie is enkel bedoeld voor lokale organisaties, verenigingen, vrijwilligersgroepen en burgerinitiatieven, die zich inzetten voor mensen op de vlucht. Overheidsinitiatieven, openbare besturen, bedrijven met een commercieel doel of particulieren kunnen niet indienen.