Projectoproep: De vriendenmakers

36 organisaties dragen bij aan een dementie-inclusieve samenleving

Vandaag leven in Vlaanderen en Brussel 141.000 mensen met dementie. Tegen 2070 zou deze groep aangroeien tot 283.000. Daarom ging Cera op zoek naar lokale, inclusieve en warme initiatieven waar mensen met dementie welkom zijn om aan te sluiten bij de groepsactiviteiten. Cera wil werken aan een samenleving waaraan iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan deelnemen. Een samenleving die iedereen de beste kansen geeft om zich maximaal te ontplooien. Cera wil hierin het verschil maken en streeft naar een samenleving zonder drempels.

Een samenleving waar iedereen telt! 

Een jury van ervaringsdeskundige Cera-vennoten koos voor projecten die een diversiteit vertonen in aanpak, regio en doelstelling. Met deze projectoproep zet Cera in op  nieuwe en bestaande initiatieven rond dagbesteding voor thuiswonende mensen met dementie. Het is de bedoeling dat deze mensen welkom zijn om aan te sluiten bij activiteiten waar ook mensen zonder dementie deelnemen. Het is hierbij niet noodzakelijk dat de mantelzorger mee komt. 

Lees het persbericht '36 initiatieven dragen bij aan een dementie-inclusieve samenleving!'

Jurering 2 december 2022

Opvolgingsformulier

Laureaten van de projectoproep De Vriendenmakers kunnen via onderstaande link hun vraag tot uitbetaling aan Cera laten weten. 

Opgelet: de uitbetaling gebeurt pas na de realisatie van je project (ten vroegste vanaf 1 december 2023).

 

Deze ronde

01 maart 2023 - 31 maart 2024
Indienen van je opvolgingsformulier