Erfgoedgrowfunding in de praktijk

Terug naar overzicht

Ambitie: Warme en zorgzame buurten voor iedereen

Programma: Bouwen aan sterke dorpen, buurten en wijken, met zorgzame buren

Crowdfunding of publieksfinanciering is vandaag de dag een van de meest succesvolle manieren om projecten op een alternatieve manier te financieren. De interesse en vraag hiernaar bij erfgoedorganisaties is groot. Maar hoe begin je eraan? Welke soort projecten hebben doorgaans kans op slagen? Erfgoed in de Praktijk-partners, Histories!, Herita, CRKC-PARCUM, Davidsfonds en FARO, slaan de handen in elkaar met Cera en Growfunding, een non-profitplatform dat civic crowdfunding inzet als netwerkinstrument en participatiemethodiek. Civic Crowdfunding focust op de realisatie van projecten die een meerwaarde zijn voor de lokale gemeenschappen en inspelen op de lokale context. Met deze samenwerking willen de partners meer dan 9000 mensen laten participeren aan de realisatie van 36 burgerinitiatieven in de Vlaamse erfgoedsector en hiervoor de nodige middelen growfunden. Ook kennisdeling rond civic crowdfunding in de Vlaamse erfgoedsector door het organiseren van infosessies, workshops en opleidingen is een belangrijk onderdeel van dit project.
Nationaal Project

Looptijd: 01/01/2020 - 31/12/2022

Partner

HISTORIES, SINT-AMANDSTRAAT 72, 9000 GENT

Website: https://www.growfunding.be/nl/partner/geefomerfgoed

Contactpersoon

Marie Vanwingh

Bekijk onze videoreportage

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.