Nationaal

Samen kunnen we een samenleving creëren waarin blijvend plaats is voor solidariteit, gelijkheid en samenwerking. Samen zetten we mensen en organisaties in beweging om het hoofd te bieden aan maatschappelijke uitdagingen en de schouders te zetten onder drie ambities.

Nationale projecten zijn grootschalige projecten die een hefboom realiseren voor Vlaanderen, Wallonië of zelfs België als geheel.

Naast de projecttrekkers en de -partners die het project uitvoeren, kan Cera ook rekenen op een breed netwerk: kernpartners, onderzoekers, middenveldorganisaties, praktijkwerkers, koepelverenigingen, stichtingen, (lokale) overheden en haar vennoten. Zij werken mee in projectadviesgroepen, jury’s en rondetafelgesprekken. Ze brengen nieuwe ideeën aan of ze spelen een belangrijke rol in het breed communiceren over de projectresultaten.

Heb je een idee voor een nationaal project?

In tegenstelling tot de regionale projectwerking, werkt Cera van het begin tot het einde heel actief mee aan de nationale projecten. Als je een idee hebt voor een nationaal project dat past binnen de domeinen van Cera, toets je dit best in een vroeg stadium af met een van onze programmacoördinatoren.

 

 

Cap Sciences

Aan welke basiscriteria moet een nationaal project voldoen?

Bij het verkennen van nationale projectvoorstellen, hanteren we enkele startcriteria die belangrijk zijn:

  • Een projectvoorstel dient te passen binnen de ambities en de thema’s waar Cera op focust. Lees daarom eerst grondig de visienota van de betreffende ambitie.
  • Staaf de noodzaak van jullie sociale innovatie met uitdagingen en opportuniteiten die je detecteert in onze samenleving.
  • Nationale projecten hebben als doelstelling om ambitieuze maatschappelijke doelstellingen te realiseren op grote schaal (op sectorniveau, met intersectoriële kruisbestuiving). Een breed draagvlak (waaronder vrijwilligers) is hierbij een must en samenwerking met meerdere partners is een grote troef.
  • Cera is nooit louter financier. We willen als volwaardige partner mee onze rol spelen om de impact van het project sterker te maken en een duurzame verankering te garanderen.

Meer info nodig?

Een coördinator kan je verder helpen.