In je buurt

De titel zegt het zelf: regionale projecten richten zich op de onmiddellijke omgeving en het werkingsgebied van de aanvrager. De beslissing over het al dan niet steunen, wordt ook regionaal genomen door vertegenwoordigers van de Cera-vennoten.

Per regio komen een twintigtal vennoten samen in Regionale Adviesraden (RAR’s). Ze bespreken en beoordelen de ingediende aanvragen op basis van een aantal criteria en ze beslissen welke organisaties voor welk bedrag steun krijgen.

De adviesraden komen drie keer per jaar samen om de projectaanvragen te beoordelen:

  • Ronde 1 tussen begin februari en half maart
  • Ronde 2 tussen begin mei en half juni
  • Ronde 3 tussen begin oktober en half november

Jaarlijks krijgen zo’n 700 organisaties overal in het land de financiële duw in de rug om hun project te realiseren. De steun bedraagt gemiddeld 2000 euro.


Aan welke criteria moet een regionaal project voldoen?

Zelf steun aanvragen?

Ben je actief binnen een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio? Vraag dan steun aan.

Past je projectidee niet binnen dit kader van de regionale werking van Cera, bekijk dan onze nationale projectwerking.