Aandelen kopen

Je kunt intekenen per E-aandeel met een nominale waarde van 50 euro, met een maximum van 100 E-aandelen (5000 euro).

Goede redenen om in te tekenen

Coins

Opbrengst van E-aandelen

Als Cera-vennoot heb je het vooruitzicht op een aantrekkelijk jaarlijks dividend.

 

KBC

Sterke fundamenten van KBC Groep

Cera gelooft sterk in een belangrijk financieel beslissingscentrum in België.

Promo

Unieke kortingen

Door de kracht van samenaankoop biedt Cera unieke kortingen op producten en diensten.

 

Steun Samenleving

Positieve impact

Maak met Cera de wereld iets beter: Cera steunt elk jaar meer dan 500 maatschappelijke projecten.

Modaliteiten

Signature

Waarop teken je in?

Intekenen doe je op een of meerdere E-aandelen (vanaf 50 euro).

Wie kan intekenen?

Elke natuurlijke persoon kan tijdens deze uitgifte intekenen.

Waar kun je intekenen?

Je kunt online intekenen of via de loketten van KBC, KBC Brussels en CBC.

Wanneer kun je intekenen?

De inschrijvingsperiode loopt vanaf 11 juni 2018 tot en met 30 mei 2019.

Wil je ook de vruchten plukken van onze coöperatie?

Glass.Mapper.Sc.Fields.Image?.Alt

Lees vooraf

Goed om te weten

Belangrijkste risico's

Prospectus en nuttige info

FAQ uitgifte E-aandelen

Klachten

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is je persoonlijke beslissing en moet gebaseerd zijn op de voorafgaande lezing van het volledige prospectus, vervolledigd met de aanvulling daarbij, dat meer gedetailleerde informatie bevat dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus.
Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten ... De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, vervolledigd met de aanvulling daarbij, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340).

Over de Cera-aandelen

D aandeel van Cera

Soorten aandelen

Cera heeft verschillende soorten aandelen, met hun eigen specifieke kenmerken.

waarde aandelen

Waarde aandelen

Bereken de waarde van je aandelen.

coöperatief dividend

Coöperatief dividend

Als Cera-vennoot heb je het vooruitzicht op een aantrekkelijk jaarlijks dividend.

Uittreding

Uittreden

Wat moet je doen om uit te treden?