Aandelen kopen

Goede redenen om in te tekenen

Modaliteiten

  • Wie kan intekenen?

Elke natuurlijke persoon kan tijdens deze uitgifte intekenen op een of meerdere E-aandelen. 
Voor wie wil je Cera-aandelen intekenen?

  • Wanneer kun je intekenen?

De inschrijvingsperiode loopt vanaf 20 juni 2024 t.e.m. 28 mei 2025, behoudens vervroegde afsluiting. 

  • Waar kun je intekenen?

Je kunt eenvoudig en volledig online inschrijven op Cera-aandelen, ook telefonisch via KBC Live of in een bankkantoor van de KBC-groep. 
Daarnaast is het ook mogelijk om aandelen te kopen via de optie 'Extra diensten' in de KBC Mobile-app.

Investeren in E-aandelen houdt risico’s in. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees vooraf het prospectus.

 

Word vennoot van Cera

Om Cera-vennoot te worden moet je een of meerdere E-aandelen met een nominale waarde van 50 euro (tot een maximum van 5000 euro) kopen. Je betaalt geen instap- en uitstapkosten.

Voor de intekenprocedure word je dooverwezen naar KBC.
Je moet geen KBC-klant zijn of worden.

Voor wie denk je dat vennoot worden interessant kan zijn?

* Bij intekening via KBC Live of online verzoekt de kandidaat-intekenaar uitdrukkelijk om de intekening onmiddellijk en volledig uit te voeren, zodat ze niet kan herroepen worden en stemt de kandidaat-intekenaar er eveneens mee in dat (pre)contractuele informatie op een andere duurzame gegevensdrager dan papier kan verstrekt worden.

Lees vooraf

Waarschuwing

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in Cera-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, ... De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten. In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be. 

Over de Cera-aandelen