Ons inspraakverhaal

In 1892 werd in het Vlaams-Brabantse Rillaar de eerste coöperatie opgericht waaruit later CERA Bank zou groeien. In juni 1998 fusioneerde CERA Bank met Kredietbank en ABB Verzekeringen tot KBC. Op 4 juni 1998 werd de KBC Bankverzekeringsgroep gevormd, waarbij de bankactiviteiten van CERA Bank cvba werden ingebracht in KBC Bank NV en ontstond de coöperatie Cera. Ze groepeert de vroegere vennoten van CERA Bank en nieuw toegetreden vennoten en geeft een eigentijdse en toekomstgerichte invulling aan coöperatieve waarden. De coöperatie Cera is dus al lang geen bank meer.

 

Op regelmatige basis geeft Cera E-aandelen uit, waardoor ze haar achterban verjongt, verbreedt en activeert.
Met haar bijna 400.000 vennoten is Cera een van de grootste coöperaties van België. Cera brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert projecten met een duidelijk doel: investeren in welvaart en welzijn.

 

Vennoten hebben via een getrapte structuur inspraak in de werking van Cera op diverse niveaus:

Regionale Adviesraad

Regionaal

Zo’n 900 vennoten zetelen in 45 Regionale Adviesraden

Nationale Adviesraad

Nationaal

180 vennoten zetelen in de Nationale Adviesraad

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

14 vennoten zetelen in de Raad van Bestuur

Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Jaarlijks stemmen zo’n 1600 vennoten mee tijdens de Algemene Vergadering

Vennoten

Bij Cera staan de vennoten centraal in alle facetten van de werking. Cera wil een dynamische coöperatie blijven. Daarvoor is een sterke en brede vennotenbasis nodig. Om een goede werking van de inspraakstructuren te garanderen, is het belangrijk dat Cera ook voldoende jonge vennoten telt.

Het is bijna het hele jaar lang mogelijk om in te tekenen op coöperatieve aandelen en zo vennoot te worden.

infographic vennotenbestand Cera