Verdeling van de inbreng en financiële resultaten

- RECLAME -

Verdeling van de inbreng van Cera

 

 B-aandelen

(6,20 euro/ aandeel)

 

 C-aandelen

(24,79 euro/ aandeel

 D-aandelen
(18,59 euro/ aandeel)
E-aandelen
(50 euro/ aandeel) 
Totaal
 
Nominaal kapitaal (in euro)
op 31.12.2020
 51.129.893  54.538.000  68.671.330  471.749.200  646.088.423

Financiële resultaten

De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit een participatie in KBC Groep en een participatie in KBC Ancora. Op 31 december 2020 vertegenwoordigden deze participaties ca. 83% van de totale activa. De dividenden uit deze participaties vormen de belangrijkste bron van (recurrente) inkomsten voor Cera.

In 2020 ontving Cera geen dividend uit haar participaties in KBC Groep en KBC Ancora. Eind 2020 adviseerde de Europese Centrale Bank de financiële instellingen om tot september 2021 een gematigd dividendbeleid te voeren. Er wordt verwacht dat tegen september 2021 de ECB een update geeft over haar advies. Dit zal mede bepalen in welke mate Cera dividendinkomsten in 2021 kan verwachten. In deze context is het nuttig op te merken dat Cera in de afgelopen jaren een voorzichtig financieel beleid heeft gevoerd, waarbij een liquiditeitsbuffer werd opgebouwd die 305,1 miljoen euro bedroeg op balansdatum 2020.

Het te bestemmen verlies over het boekjaar 2020 bedroeg 20,2 miljoen euro. Dit is het saldo van 14,1 miljoen euro opbrengsten en 34,3 miljoen euro kosten. Over het boekjaar 2019 bedroeg de te bestemmen winst 142,8 miljoen euro. Over het boekjaar 2018 bedroeg de te bestemmen winst van Cera 121,3 miljoen euro.

Waarschuwing

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in Cera-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, ... De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten. In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be.