Welkom bij Cera

- RECLAME -

Welkomstcadeau voor nieuwe vennoten

Teken t.e.m. 31 december 2022 in op Cera-aandelen en ontvang een originele notenkraker als welkomstgeschenk.

Mis je cadeau niet! 

Ben je nog geen Cera-vennoot? Dan willen we jou zeker verwelkomen in onze warme Cera-familie en samen werken aan jouw welvaart en welzijn. Om je dat goede Cera-gevoel mee te geven, schenkt Cera jou als nieuwe vennoot een mooi welkomstcadeau!

Hoe kun je het welkomstcadeau krijgen?

 • Word voor 31 december 2022 Cera-vennoot en krijg automatisch je Cera-welkomstcadeau
 • Of maak voor 31 december 2022 iemand anders (kind, kleinkind, vrienden, ...) Cera-vennoot en verblijdt hen met het Cera-welkomstcadeau.

Wees er dus snel bij!

Word Cera-vennoot
(Deze link brengt je naar informatie over de Cera-aandelen op de website van KBC)

Kies wie je nog Cera-vennoot wilt maken

Word Cera-vennoot en draag bij tot een warme samenleving!

Met zo'n 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. Samen hebben we ’t goed voor elkaar.

Het fijne Cera-gevoel maakt voor alle vennoten een verschil, zowel persoonlijk (kans op een dividend, vele kortingen, ...) als voor de samenleving (maatschappelijke projecten). En daarom zetten we ook graag onze Notenkrakken-campagne extra in de kijker.

Notenkrakken, dat zijn mensen die streven naar een samenleving waarin iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn. Samen zorgen we ervoor dat mensen met een fysieke, psychische of sociale beperking in zorgateliers zinvol werk krijgen waar ze heel trots op zijn. De krakken in de ateliers kraken en pellen jouw walnoten met de grootste zorg. Zo realiseren de ateliers nieuwe inkomsten. En als finishing touch maakt onze artisanale olieperserij er heerlijke walnootolie van.

4 goede redenen om nu in te tekenen: 

 1. Welkomstcadeau: Elke nieuwe Cera-vennoot krijgt van 3 oktober t.e.m. 31 december 2022 een originele notenkraker cadeau
 2. 700 projecten steunen: Je draagt bij aan een samenleving waar het voor iedereen goed is om te leven, want Cera steunt bijzondere projecten zoals de Notenkrakken en nog meer dan 700 projecten in het hele land. Samen kunnen we heel veel realiseren, veel meer dan alleen.
 3. Prima plan: Al vanaf 50 euro kun je Cera- vennoot worden. Cera-vennoten hebben uitzicht op een aantrekkelijk jaarlijks coöperatief dividend (niet gegarandeerd en onderhevig aan 30% roerende voorheffing).
 4. Mooie kortingen: Vanaf 600 euro Cera-aandelen profiteer je van unieke kortingen op festivals, pretparken, events, etentjes, reizen, wijnen, mode, huishoudartikelen, enz. 

Investeren in E-aandelen houdt risico's in. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

Deel het fijne Cera-gevoel!

 

 

Hoe intekenen op Cera-aandelen?

Dit kan op twee manieren: online en offline. 

 • Online: voor de intekenprocedure word je doorverwezen naar KBC. Want Cera en KBC, dat zijn twee handen op één buik. Als KBC-klant kun je KBC Touch of KBC Mobile gebruiken. Als niet-KBC-klant kun je je via de itsme-app registreren. Het is snel en gemakkelijk.  
 • Offline: dat kan in elk bankkantoor van de KBC-groep of via KBC Live op het nummer 078/152.153 (keuze 3: "beleggingen en fiscaal sparen").

Koop nu online Cera-aandelen

Goed om te weten

 • Cera-vennoot  worden kan al vanaf 50 euro (tot een maximum van 5000 euro).
 • Iedereen die meerderjarig is, dient zelf in te tekenen op Cera-aandelen.
 • Je betaalt geen instap- en uitstapkosten.
 • De inschrijvingsperiode loopt tot 24 mei 2023, behoudens vervroegde afsluiting.

Investeren in E-aandelen
houdt risico's in.
Lees vooraf het prospectus

De opbrengst van jouw aandelen

Als Cera-vennoot heb je het vooruitzicht op een aantrekkelijk jaarlijks dividend.

Elk jaar doet de statutair bestuurder een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar en kan nooit hoger zijn dan het maximumpercentage dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Sinds 1996 bedraagt dit maximaal 6%. Cera kan geen dividendpercentage garanderen. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. Meer informatie over de dividendpolitiek van Cera vindt u in rubriek 4.2.2.3 van het prospectus.

Evolutie van het coöperatieve dividend* in de voorbije boekjaren

   2018 2019   2020  2021
 Dividend**  3,0%  3,25%  3,0%  3,25%

 

Coins

* Dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.
** De vermelde percentages betreffen het bruto-dividend. Hierop wordt 30% roerende voorheffing ingehouden. Deze kan vervolgens (door rijksinwoners) via de belastingaangifte verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden) in de mate dat de drempel van 800 euro (vanaf aanslagjaar 2021) aan dividenden per belastingplichtige per jaar niet is overschreden. Niet-inwoners kunnen de ingehouden roerende voorheffing recupereren via de belastingaangifte voor niet-inwoners. 

De dividenden die toegekend worden aan minderjarige kinderen komen toe aan de ouders. Tenzij één van de ouders het exclusieve genot heeft van het inkomen van de kinderen, moet elke ouder de helft van de aan zijn/haar minderjarige kinderen toegekende dividenden toevoegen aan zijn/haar eigen dividenden.

Voor een volledig overzicht van de fiscaliteit van de E-aandelen zoals van toepassing op de datum van het prospectus, zie rubriek 4.2.2.4. van het prospectus.

 

Waarschuwing

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in Cera-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, ... De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten. In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be. 

CeraScoop najaar 2022

Lees onze boeiende reportages

CeraSelect najaar 2022

Nieuwsgierig naar onze vennotenvoordelen?