Welkomstgeschenk voor nieuwe vennoten

De welkomstactie is intussen afgelopen en de uitgifte van Cera-aandelen is momenteel tijdelijk gesloten. De inschrijvingsperiode opent opnieuw vanaf 20 juni 2024.

Tekende je voor het eerst in op Cera-aandelen tijdens onze actieperiode?

Ontdek dan hoe je je welkomstgeschenk kan bestellen.

4 goede redenen om nu deel uit te maken van Cera

Dankzij het unieke Cera-gevoel kan elke vennoot genieten van straffe voordelen en fikse kortingen (vanaf 600 euro aan Cera-aandelen), plus een jaarlijks uitzicht op een dividend. Instappen kan al vanaf 50 euro. 

Met zo'n 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen hebben we ’t goed voor elkaar.

Mis je welkomstgeschenk van 30 euro niet

Ben je nog geen Cera-vennoot? Dan ben je zeker welkom in onze warme familie. Om je dat unieke Cera-gevoel mee te geven en je alvast een extra duwtje in de rug te geven, schenkt Cera jou als nieuwe vennoot een mooi welkomstcadeau!

Wat moet je hiervoor doen?

 • Word zelf vennoot en kies je waardebon t.w.v. 30 euro bij bol, Colruyt of Decathlon.
 • Of maak je minderjarig kind vennoot en kies een waardebon t.w.v. 30 euro bij bol, Colruyt of Decathlon.
 • Of maak iemand anders (kleinkind, vrienden, partner ...) blij met Cera-aandelen door een Cera-cadeaubon te kopen en laat hen genieten van het welkomstgeschenk.

Investeren in E-aandelen houdt risico's in. Lees vooraf het prospectus.

Ik wil Cera-vennoot worden

Om Cera-vennoot te worden moet je een of meerdere E-aandelen met een nominale waarde van 50 euro (tot een maximum van 5000 euro) kopen. Je betaalt geen instap- en uitstapkosten.

Voor de intekenprocedure word je doorverwezen naar KBC.
Je moet geen KBC-klant zijn of worden.

Word Cera-vennoot

Investeren in e-aandelen houdt risico's in.
Lees vooraf het prospectus.

De opbrengst van jouw aandelen

Als Cera-vennoot heb je jaarlijks uitzicht op een dividend (niet gegarandeerd).

Elk jaar doet de statutair bestuurder een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar en kan nooit hoger zijn dan het maximumpercentage dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Sinds 1996 bedraagt dit maximaal 6%. Cera kan geen dividendpercentage garanderen. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. Meer informatie over de dividendpolitiek van Cera vind je in rubriek 4.2.2.3 van het prospectus.

*De dividenden die in het staafdiagram hierboven vermeld worden  zijn brutodividenden. Het brutodividend bedraagt max. 6% en dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.  Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar. Er kan ook beslist worden om geen dividend toe te kennen. Op het dividend wordt 30%  roerende voorheffing ingehouden. Die wordt via de aangifte in de personenbelasting verrekend met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald) in de mate dat de drempel van 800 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar niet is overschreden.
**Mits goedkeuring door de algemene vergadering van zaterdag 8 juni 2024 wordt het dividend uitbetaald. 

Hoe intekenen op Cera-aandelen?

Dit kan op twee manieren: online en offline. 

 • Online: voor de intekenprocedure word je doorverwezen naar KBC. Want Cera en KBC, dat zijn twee handen op één buik. Als KBC-klant kun je KBC Touch of KBC Mobile gebruiken. Als niet-KBC-klant kun je je via de itsme-app identificeren en vervolgens intekenen op de KBC-website. Het is snel en gemakkelijk.  
 • Offline: dat kan in elk bankkantoor van de KBC-groep of via KBC Live (als KBC-klant) op het nummer 078/152.153 (keuze 3: "beleggingen en fiscaal sparen").

Koop nu online Cera-aandelen

Investeren in e-aandelen houdt risico's in.
Lees vooraf het prospectus.

Goed om te weten

 • Cera-vennoot  worden kan al vanaf 50 euro (tot een maximum van 5000 euro).
 • Je betaalt geen instap- en uitstapkosten.
 • Heb je Cera-aandelen ter waarde van minstens 600 euro, dan geniet je straffe voordelen en kortingen
 • De inschrijvingsperiode loopt tot 29 mei 2024, behoudens vervroegde afsluiting.

Waarom is het ook voor bestaande vennoten belangrijk dat onze Cera-familie blijft uitbreiden?

 1. Kortingen
  Hoe meer Cera-vennoten, hoe straffer de kortingen en hoe beter de deals die Cera kan regelen bij haar partners. Daar profiteren vennoten zoals jij dus van mee.
 2. Positieve impact
  Hoe meer Cera-vennoten, hoe meer we kunnen bijdragen aan maatschappelijke projecten die onze wereld telkens een stukje beter maken.
 3. Financiële slagkracht
  Door als hoofdaandeelhouder KBC Groep lokaal te verankeren.

Door iemand anders Cera-vennoot te maken, maak je dus niet alleen die andere persoon blij met een welkomstgeschenk, maar je helpt zo ook de Cera-familie groeien. Zo kunnen we samen - mede dankzij de verankering met KBC Groep - nog meer positieve impact creëren in onze samenleving.

 

Waarschuwing

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in Cera-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren (zie Samenvatting p. 5-11 en Hoofdstuk 1 - ‘Risicofactoren’, p. 12-18). Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico door daling of wegvallen van dividenden op de participaties in KBC Ancora en KBC Groep, liquiditeitsrisico door uittredingen met coöperatieve aandelen, concentratierisico, ... De diverse risico’s die zich op het niveau van de KBC Groep kunnen manifesteren, vertalen zich in het marktrisico en het liquiditeitsrisico door daling of wegvallen van dividenden. De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten. In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be.