D-aandelen

D aandeel van Cera

De D-aandelen verschillen van de klassieke coöperatieve B- en E-aandelen. Bij uittreding met B- en E-aandelen krijgt de vennoot maximaal zijn gestorte of nominale kapitaal terug. Bij uittreding met D-aandelen ontvangt de vennoot KBC Ancora-aandelen.

Cera spaart voor de D-vennoot, zolang hij zijn D-aandelen aanhoudt, de opbrengsten verbonden aan de KBC Ancora-aandelen op. Deze opgespaarde opbrengsten worden eveneens uitbetaald bij de uittreding met D-aandelen.

Om de D-vennoot, zolang hij zijn D-aandelen aanhoudt, eveneens een jaarlijkse vergoeding te kunnen geven zoals voor de B- en de E-aandelen, is ook voor de D-aandelen een coöperatief dividend voorzien, maar dit coöperatief dividend wordt afgetrokken van de opgespaarde opbrengsten verbonden aan de KBC Ancora-aandelen. Het opgespaarde verschil (opbrengsten KBC Ancora minus ondertussen uitbetaald coöperatief dividend) wordt jaarlijks opgerent aan een rentevoet gelijk aan het coöperatief dividend en wordt gekapitaliseerd dividendoverschot (kortweg GDO) genoemd. Dit belangrijk principe werd goedgekeurd door de vennoten op de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 januari 2001.

Dit betekent concreet:

D-aandelen bieden het vooruitzicht op een jaarlijks coöperatief dividend dat wordt berekend op het nominale kapitaal van 18,59 euro.

Bij uittreding met D-aandelen krijgt de vennoot niet dit nominale kapitaal terugbetaald, maar per D-aandeel krijgt hij:

  • 4,2 aandelen van KBC Ancora in natura, op een effectenrekening bij KBC Bank. Deze kunnen aansluitend bijgehouden worden op effectenrekening of verkocht worden op de beurs via een beursorder bij de financiële instelling
  • Het gekapitaliseerd dividendoverschot (kortweg GDO) in geld.    

Sinds 1998 worden er geen D-aandelen meer uitgegeven.