Het gekapitaliseerd dividendoverschot (GDO)

Coins

Het GDO is het opgespaarde en gekapitaliseerde verschil tussen de (interim)dividenden op 4,2 KBC Ancora-aandelen en het uitgekeerde dividend op één D-aandeel. Twee maal per jaar past Cera dit GDO aan:

  • Op 1 januari van elk jaar vermindert het GDO met het coöperatieve dividend op één D-aandeel.
  • In juni, op de dag dat KBC Ancora haar (interim)dividend uitkeert, wordt het reeds opgebouwde GDO gekapitaliseerd en vervolgens verhoogd met het dividend op 4,2 KBC Ancora-aandelen.

Op 7 december 2021 werd het GDO uitzonderlijk verhoogd omdat KBC Ancora, in afwijking van haar gebruikelijke dividendkalender, eenmalig een interim dividend heeft uitbetaald (in het licht van het bijkomend dividend dat KBC Groep op 17 november 2021 uitbetaalde over het boekjaar 2020). Het GDO-bedrag van 115,09 euro per D-aandeel werd op 7 december 2022 verhoogd met 9,66 euro (bruto coupon van 2,30 euro op 4,2 KBC Ancora-aandelen) en komt uit op 124,75 euro per D-aandeel.

Op 1 januari 2022 is het coöperatief dividend van Cera over het boekjaar 2021 voor de vennoten verworven en wordt het GDO-bedrag verminderd met het coöperatieve dividend op één D-aandeel. Na toekenning van het dividend op de Algemene Vergadering ontvangt de vennoot het dividend. Het dividendpercentage over het boekjaar 2021 is op 1 januari echter nog niet goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Cera (AV). De Raad van Bestuur heeft de intentie om, behoudens onvoorziene omstandigheden, over het boekjaar 2021 een coöperatief dividend van 3,25 % ter goedkeuring voor te leggen aan de vennoten van Cera op de Algemene Vergadering van 11 juni 2022.

Dit dividendvoorstel wordt gebruikt in de berekening van het GDO-bedrag dat van toepassing is vanaf 1 januari 2022.

Het GDO-bedrag van 124,75 euro per D-aandeel wordt op 1 januari 2022 verminderd met 0,60 euro (coöperatief dividend van 3,25 % op het nominaal bedrag van 18,59 euro per D-aandeel) en komt uit op 124,15 euro per D-aandeel.

In de loop der jaren kwam dit bedrag zo tot stand:

In de periode GDO-bedrag per aandeel                                                               
13/01/2001 - 30/10/2001 0,00 euro
31/10/2001 - 31/12/2001 3,06 euro
01/01/2002 - 30/10/2002 2,13 euro
31/10/2002 - 31/12/2002  5,90 euro 
01/01/2003 - 05/11/2003 5,06 euro
06/11/2003 - 31/12/2003 9,13 euro 
01/01/2004 - 03/11/2004  8,29 euro 
04/11/2004 - 31/12/2004 12,89 euro 
01/01/2005 - 02/11/2005 11,77 euro 
03/11/2005 - 31/12/2005 19,47 euro 
01/01/2006 - 04/05/2006 18,35 euro 
05/05/2006 - 31/12/2006 28,38 euro
01/01/2007 - 02/05/2007 27,26 euro 
03/05/2007 - 31/12/2007 41,71 euro 
01/01/2008 - 11/05/2008 40,59 euro 
12/05/2008 - 31/12/2008 57,31 euro 
01/01/2009 - 10/05/2009 56,57 euro 
11/05/2009 - 31/12/2009 58,83 euro
01/01/2010 - 10/05/2010 58,27 euro 
11/05/2010 - 31/12/2010 60,02 euro 
01/01/2011 - 10/05/2011 59,56 euro 
11/05/2011 - 31/12/2011 61,05 euro 
01/01/2012 - 10/05/2012 61,05 euro 
11/05/2012 - 31/12/2012 61,05 euro 
01/01/2013 - 13/05/2013 60,96 euro 
14/05/2013 - 31/12/2013 61,26 euro 
01/01/2014 - 12/05/2014 60,80 euro 
13/05/2014 - 31/12/2014 62,32 euro 
01/01/2015 - 31/05/2015 61,86 euro 
01/06/2015 - 31/12/2015 69,12 euro 
01/01/2016 - 31/05/2016 68,66 euro 
01/06/2016 - 31/12/2016 70,38 euro 
01/01/2017 - 05/06/2017 69,92 euro 
06/06/2017 - 31/12/2017 80,61 euro 
01/01/2018 - 04/06/2018 80,05 euro 
05/06/2018 - 31/12/2018 93,41 euro 
01/01/2019 - 03/06/2019 92,85 euro
04/06/2019 - 31/12/2019 108,57 euro
01/01/2020- 03/06/2020 107,97 euro 
04/06/2020 - 30/12/2020 111,48 euro 
01/01/2021 - 07/06/2021 110,92 euro 
08/06/2021 - 6/12/2021
115,09 euro
07/12/2021 - 31/12/2021
124,75 euro
01/01/2022 - juni 2022
124,15 euro