Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels

Diversiteit is een verrijking. Iedereen heeft talenten en ervaringen die waardevol zijn voor de samenleving. Maar bij sommige groepen blijven deze competenties nog te veel onderbenut door sociaal isolement, vooroordelen of ongelijke toegang tot grondrechten als onderwijs, een menswaardig inkomen, gezondheidszorg of sociale en culturele participatie.

Wij willen die drempels wegnemen en werken aan een samenleving waaraan iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan deelnemen. Een samenleving die iedereen de beste kansen geeft om zich maximaal te ontplooien. 

Een toegankelijke samenleving met basisrechten voor iedereen is ook in ieders belang. Want vroeg of laat ervaren wijzelf, of de mensen dicht bij ons, allemaal wel een of andere vorm van uitsluiting.

 

Project in de kijker

Hartenbakker vzw

Hartenbakker vzw is een nieuw arbeidszorginitiatief in de Stadsboerderij van Turnhout. Ze geven mensen met een beperking de kans te werken bij de bakker. 
Hun missie is inclusie van mensen met een beperking door middel van werk - "ik werk bij de bakkerij" betekent dan "ik hoor erbij" in onze samenleving waar werk zo belangrijk is. Met de steun van Cera verzamelde Hartenbakker van Cera de nodige fondsen om een bakkerij op te starten. Hartenbakker start met een klein hartje. Help hen groeien en kom proeven van hun brood of van hun aanbod. 

Hartenbakker is erkend door het VAPH als aanbieder Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Lees meer over de Hartenbakker

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels

21 projecten gevonden voor Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels

Zelf steun aanvragen?

Ben je actief in een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio?