Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels

Diversiteit is een verrijking. Iedereen heeft talenten en ervaringen die waardevol zijn voor de samenleving. Maar bij sommige groepen blijven deze competenties nog te veel onderbenut door sociaal isolement, vooroordelen of ongelijke toegang tot grondrechten als onderwijs, een menswaardig inkomen, gezondheidszorg of sociale en culturele participatie.

Wij willen die drempels wegnemen en werken aan een samenleving waaraan iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan deelnemen. Een samenleving die iedereen de beste kansen geeft om zich maximaal te ontplooien. 

Een toegankelijke samenleving met basisrechten voor iedereen is ook in ieders belang. Want vroeg of laat ervaren wijzelf, of de mensen dicht bij ons, allemaal wel een of andere vorm van uitsluiting.

 

Project in de kijker

Ik, jij, samen MENS - Dementie

In Vlaanderen leven 136 000 mensen met dementie. Tegen 2035 zou deze groep aangroeien tot 188 000.

Samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zet Cera in op een genuanceerde beeldvorming over dementie.

Lees meer

dementie, tentoonstelling 'Ik, Jij, Samen mens'

Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels

18 projecten gevonden voor Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels

Zelf steun aanvragen?

Ben je actief in een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio?